Nieuwe gebruiker

  • Minimaal 8 tekens
  • Hoofdletters en kleine letters en ten minste één speciaal teken
  • Minimaal één cijfer

Privacybeleid

NHL Stenden maakt voor het wervingsproces gebruik van Easycruit om jouw gegevens op te slaan. Om te solliciteren, vragen we je om diverse persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens, motivatiebrief en cv) en stem je er automatisch mee in dat wij jouw persoonsgegevens verwerken te behoeven van de sollicitatieprocedure.

Easycruit is een service in de cloud die door Visma is ontwikkeld. De bedrijven die deel uitmaken van de Visma-groep en hun onderaannemers voor IT-diensten hebben voor het verzorgen van de dienst mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van kandidaten. Met deze onderaannemers zijn overeenkomsten gesloten om de privacy van gegevens te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving (de GDPR, die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is). Onderaannemers die zich buiten de EU bevinden zijn gehouden aan de doorgifteregelingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Jouw gegevens en account zullen, op basis van uw eigen keuze, voor maximaal 4 weken of 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure in Easycruit bewaard blijven en daarna verwijderd. Je kan op elk moment via jouw account je gegevens bekijken, bewerken of wissen. Heb je hierover vragen, dan kun je terecht bij werkenbij@nhlstenden.com. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Privacybeleid accepteren